Danube Indeet logo

Danube Indeet DRP0200088 projekt

Az Európai Unió által társfinanszírozott Interreg pályázati rendszer része a Danube Region Programme, melynek keretében a Danube Indeet című, DRP0200088 azonosító számú projektben Társaságunk nettó 200.500,00 EUR 95%-os intenzitású támogatást nyert el a pályázatban vállalt feladatok megvalósítására.

A Danube Transnational Programme célja szakpolitikai javaslatok, eszközök, háttéranyagok és eszközök fejlesztésének, valamint kis léptékű beruházásoknak a támogatása a Duna Régióban.

Az Interreg Europe az Európai Unió kezdeményezésére és társfinanszírozásával létrejött, területének különböző régiói közötti együttműködést elősegítő átfogó program, melynek célja a fejlettségi és életminőségbeli felzárkóztatás és a növekedés kölcsönös kiegyenlítése az Unió területei között.


Adatok

Projekt címe: Koncepcióalkotás energetikai és közlekedési rendszerek integrációjára és decentralizált fejlesztésére a Duna Régióban

Projekt rövid neve: Danube Indeet

Projekt futamideje: 2024.01.01-2026.06.30

Összköltségvetés: 2.664.080,00 EUR – ebből ERFA-forrás: 2.131.264,00 EUR


A projekt összefoglalója:

A Danube Indeet projekt azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse a megújuló energiaforrások elterjedését illetve az ezeken alapuló technológiák hatékonyságának növekedését az Európai Unió Duna menti országaiban. A projekt ezt a célt a közlekedési és energetikai ágazatok jobb összekapcsolásán keresztül az egymásra épülő technológiák (a hidrogéngazdaság, illetve a „járműből hálózatba” megoldások) vizsgálatával és megismertetésével kívánja elérni.

A megújuló energiaforrások energiatermelése különböző külső környezeti tényezők miatt – mint amilyen a nap járása vagy a szélsebesség változékonysága – nem jól tervezhető, ebből fakadóan nehezen illeszthető a villamosenergia-termelő rendszerbe. Új, de már rendelkezésre álló technológiák segítségével azonban az ingadozó természetű megújuló energia termelésének hatékonysága tovább növelhető lenne és a környezeti előnyök is jól kiaknázhatóvá válnának. Ezek az új technológiák még nem terjedtek el; a gazdaság szereplői még nem ismerik és használják őket. A Danube Indeet projekt a megismertetésben és a szakpolitika felkészítésében kíván támogatást nyújtani: műszaki és jogi háttérelemezések alapján készít komplex számítógépes modellt, mely a partnerek által gyűjtött adatok alapján segít feltérképezni releváns gazdasági potenciálokat, akadályokat és ösztönzőket. Az így előálló adatok birtokában tényeken alapuló szakpolitikai javaslatok tehetők, valamint stratégiai keretrendszer készülhet a Duna Régió vonatkozásában.

A projekt első lépcsőfoka a résztvevő partnerek környezetében lévő helyi infrastruktúra elemzése a megújuló energiahordozók integrációjával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan. Következő lépésben számítógépes modellt fogunk építeni, majd az adatok rendszerezésével és értelmezésével működési és gazdasági szempontból optimalizált infrastruktúra-fejlesztési irányokat fogunk feltárni. A modell működését iteratív rendszerben, hat mintaprojekt és különböző elméleti forgatókönyvek segítségével fogjuk tesztelni, validálni és finomhangolni. Munkánk végeredményeként a jogi környezetre és a felépített modell eredményeire támaszkodva el fogunk készíteni egy, az energetikai és közlekedési szektor jobb integrációját elősegítő stratégiát, mely alapján szakpolitikai javaslatokat is meg fogunk fogalmazni. A projekteredmények jobb illeszkedése és hasznosulása érdekében további elemzéseket is fogunk végezni, többek között a hidrogéngazdaság és a V2G technológiák elfogadási tényezőivel kapcsolatban. A projekteredmények bemutatására és megvitatására szakpolitikai és társadalmi együttműködés keretében fog sor kerülni, mellyel egy zöldebb és nagyobb energiahatékonyságú Duna Régió építéséhez fogunk hozzájárulni.

 


Vezető partner:

 • Landshut University of Applied Sciences (D)

 


Projektpartnerek:

 • Municipality Ruhstorf an der Rott (D)
 • Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz (A)
 • Citizens' Association No Gravity (SK)
 • URBASOFIA (RO)
 • The Alba Iulia Association for Intercommunity Development (RO)
 • Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd (SRB)
 • Regional Development Agency of South Bohemia – RERA (CZ)
 • LIR Evolution (BIH)
 • University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (HR)
 • Paksi Közlekedési Kft. (H)
 • Municipality of Ulcinj (MNE)


Társult partnerek

 • EurA AG (D)
 • Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (D)
 • Mesto Senec (SK)
 • Javno Preduzeće „Putevi Srbije“ (SRB)
 • Jihočeský kraj (CZ)
 • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (CZ)
 • Grad Derventa (BIH)
 • HUMDA – Magyar Mobilitás-Fejlesztési Ügynökség Zrt. (H)
 • Külgazdasági és Külügyminisztérium (PA2 koordinátor) (H)

Az projekttel kapcsolatos ajánlati felhívások

Státusz Leírás Melléklet Közzététel dátuma Határidő

A projekthez kapcsolódó további információk:

Hamarosan...

A projekttel kapcsolatos cikkeink:

Ebben a témakörben nem található cikk.