A Paksi Közlekedési Kft. megalakulása és fejlődése

Paks Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014-ben indította útjára a Paksi Elektromobilitási Projektet (PEM). Ennek részeként indult a Protheus Projekt, középpontjában az üvegház-hatású gázkibocsátás csökkentésével. A projekt célkitűzését a város a közösségi személyszállítási közlekedés elektrifikációjával kívánta elérni. Ehhez jelentős forrást biztosított az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, lehetővé téve a közlekedésszervezési és -szolgáltatási feladatok önkormányzati megvalósításba vételének feltételeit többek között elektromos buszok beszerzésével és töltőinfrastruktúra kiépítésével.

A Protheus Projekt megvalósításának egyik mérföldköveként született döntés önálló gazdasági társaság megalapítására vonatkozóan, a helyi közösségi közlekedés megszervezésére és a közlekedési feladatok ellátására a Protheus Projektben előkészített koncepció szerint. A 2020. február 1-én bejegyzett cég a Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság nevet kapta, főtevékenyége városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás.

Társaságunk a megfelelő engedélyek beszerzését és egy rövid teszt-, majd promóciós időszakot követően 2021. február 1-jén megkezdte közlekedésszervezési és -szolgáltatói tevékenységét, amit a mindenkor hatályos közszolgáltatási szerződés alapján látunk el a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közszolgáltatóként. Ennek köszönhetően Paks utcáin jelenleg már kizárólag teljesen elektromos, szén-dioxid kibocsátástól mentes autóbuszok közlekednek minden helyijárati viszonylaton. (Érdekesség, hogy a februári éles üzemmel szinte egyidőben robbant be hazánkban a Covid-19 járvány és a különféle óvintézkedések hatása.)

A cég alapításával a városvezetés kiemelt szándéka a közösségi személyszállítási közszolgáltatás színvonalának jelentős javítása volt elektromos buszflotta működtetésével, a tömegközlekedésben korábban elhanyagolt településrészek vonalhálózatba bevonásával és általános járatsűrűség-növeléssel. Társaságunk által bevezetett szolgáltatás szakmai megalapozását a város által korábban megrendelt tanulmány képezte, amit a Közlekedéstudományi Intézet készített el.

Egy hónnappal az indulást követően, 2021 februárjától már mobilon vásárolt ún. mobiljeggyel is lehet utazni járatainkon például a Simple használatával, vagy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. applikációján keresztül.

2021 szeptemberére készült el és került bevezetésre a komplex forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerünk. Az integrált IT megoldás nem csak a közlekedési szolgáltatás szervezését segíti, de az utasok számára is sokféle kényelmi funkciót kínál, köztük webes és telefonos utazástervezést, a fedélzeti tájékoztatást és valós idejű menetrendi információkat.

<p">2022-ben indult a további tervezett szolgáltatásbővítés előkészítését megalapozó IKOP projektünk. A projekt megvalósítása során számos gyártó különféle autóbusztípusait teszteltük valós utasforgalmi körülmények között annak érdekében, hogy szakmailag is megalapozott döntést hozhassunk a flottabővítéskor. A tesztbuszokat az utasok díjfizetés nélkül próbálhatták ki. <p">2021. márciusában kezdődött, 2022 márciusára elkészült az Önkormányzat által (szintén IKOP forrásból) építtetett komplex telephely kivitelezése a már üzemelő töltőinfrastruktúra helyszínén, ahol immár szervizcsarnok, buszmosó és irodaház is áll. Kollégáink 2022 májusában vették birtokba a teljesen felszerelt épületeket.

2022. őszén minőségirányítási rendszertanúsítványt szereztünk annak igazolására, hogy Társaságunk mindent megtesz a személyszállítási és menetrendtervezési szolgáltatása nyújtása során annak érdekében, hogy utasaink nyugat-európai színvonalú kiszolgálásban részesüljenek, és a kínált szolgáltatások minősége hosszú távon fenntartható és fejleszthető legyen.

<p">Indulásunktól kezdve nagyon alaposan elemezzük a rendelkezésünkre álló utasforgalmi adatokat és az utasoktól érkező visszajelzéseket. Ezekre reagálva, az Önkormányzat megfelelő fórumaival folytatott folyamatos párbeszéd alapján számos alkalommal hajtottunk végre módosítást a menetrendben annak finomhangolása érdekében azért, hogy minél több utazási igényt szolgálhassunk ki a városlakók megelégedésére. A legnagyobb, átfogó módosítást 2023. szeptember 1-én vezettük be, ami az azóta eltelt időben érkezett visszajelzések alapján elnyerte a lakosság tetszését.

2023. novemberében, másfél éves munkát követően befejeződött a Paks és a külső településrészek közösségi közlekedésének fejlesztésének előkészítését biztosító IKOP projekt a beszerzett tanulmányok és koncepcióterv bemutatásával. Ez a munka teszi lehetővé, hogy a további flotta- és szolgáltatásbővítést minden gazdasági és szakmai szempontnak megfelelően, a lehetséges szinergiák maximális kihasználásával hajthassuk végre.

Társaságunk jelenleg egy IKOP Plusz forrás terhére megvalósítandó projekt pályázati anyagának összeállításán dolgozik. Ebben a projektben szinte minden szolgáltatásunk komplex fejlesztését kívánjuk végrehajtani többek között további elektromos buszok beszerzésével, okosmegállók létesítésével, a telephely bővítésével, újabb díjfizetési technológiák alkalmazásával stb. úgy, ahogyan azt a mindezeket előkészítő IKOP projekt eredményei számunkra megalapozták.