A Paksi Közlekedési Kft. megalakulásának és tevékenységének története

Paks város önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. május 21-i ülésén, a 61/2014. (V.21.) Kt. számú határozatban döntött a Paksi Elektromobilitási Projekt (PEM) megvalósításáról. Ennek egyik mérföldköve volt a Protheus Projekt elindítása, amely az Európai Fejlesztési Bank (EIB) által menedzselt és az Európai Unió Bizottsága által támogatott ELENA (European Local Energy Assistance) program keretében valósul meg. A Protheus Projekt célja, hogy Paks városa és a környező települések számára kiépítse az elektromobilitás, az ehhez kapcsolódó villamosenergia-termelés, -tárolás, -elosztás (smart grid, azaz okoshálózat jellegű) kistérségi hálózatát. A Projekt célkitűzései között szerepel a levegő minőségének javítása, a fosszilis energiahordozókkal való takarékosság, a közösségi közlekedési feladatokat ellátó járműpark erőforráshatékony üzemeltetése – összességében egy élhetőbb, 21. századi igényekhez igazodó, modern környezet megteremtése. A Projekt középpontjában a szén-dioxid kibocsátás csökkentése áll, amelyet a város a tömegközlekedés és személyszállítási közszolgáltatások elektrifikációjával kíván elérni.

A Protheus Projekt megvalósításának egyik mérföldköveként merült fel az igény egy önálló gazdasági társaság megalapítására abból a célból, hogy az a fent megfogalmazott elvek mentén biztosítsa a helyi közösségi közlekedés megszervezését és ellássa a közlekedési feladatokat.

Az Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaságot a 2020. január 23-ai önkormányzati képviselőtestületi ülésen született döntés alapján hozta létre Paks Város Önkormányzata képviseletében Szabó Péter, Paks polgármestere. Az előterjesztés szövege, a testületi ülés jegyzőkönyve és a döntésről készült kivonat is megtalálható az önkormányzat honlapján, illetve közvetlenül letölthető a fent hivatkozott helyekről. Társaságunk üzleti tervét a testület 2020. február 12-én, működését szabályzó dokumentumait pedig 2020. március 11-én tárgyalta.

A cég alapításával az önkormányzat célja volt a helyi tömegközlekedés magas színvonalú megszervezése és ellátása saját hatáskörben. A városvezetés kiemelt szándéka a szolgáltatás színvonalának jelentős javítása elektromos buszflotta működtetésével, a tömegközlekedésben korábban elhanyagolt településrészek vonalhálózatba bevonásával és általános járatsűrűség-növeléssel. E célból a város korábban megrendelt egy tanulmányt a Közlekedéstudományi Intézettől, amely alapján a cégünk által működtetett szolgáltatás kialakításra került.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya 2020. december 22-én jóváhagyta a Társaság üzletszabályzatát, amely 2021. január 1-jén lépett hatályba.

2020 decembere végén kihelyezésre kerültek az új megállókat jelző táblák városszerte. A decemberi tesztüzem után januárban díjfizetés nélkül igénybe vehető promóciós járatokkal kezdtük megismertetni a város lakosságával az új járműveket és vonalakat.

A promóciós időszakot követően cégünk 2021. február 1-jén megkezdte közlekedésszervezési és -szolgáltatói tevékenységét. Ettől a naptól a városban közlekedő valamennyi helyijárat a társaság üzemeltetésében áll, cégünk menetrendje szerint szállít utasokat és az általunk kibocsátott menetjegyekkel és bérletekkel vehető igénybe. Ennek köszönhetően Paks utcáin jelenleg már kizárólag teljesen elektromos, CO kibocsátástól mentes autóbuszok közlekednek minden helyijárati viszonylaton.

A Paksi Közlekedési Kft. jelenleg a közlekedésszervezéshez és a szolgáltatás magas színvonalú ellátásához szükséges információtechnológiai rendszerek kiválasztásán és beszerzésén, valamint a korszerű és valós idejű utastájékoztatás megszervezésén dolgozik.