Rendszertanúsítványt szereztünk

Rendszertanúsítási logo

A Paksi Közlekedési Kft. 2022 harmadik negyedévében minőségirányítási rendszert vezetett be abból a célból, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás kiemelkedő minőségét megőrizzük és még tovább fejlesszük. A Társaság minőségirányítási rendszerében deklarált minőségpolitika legfontosabb célkitűzése, hogy olyan szolgáltatást biztosítsunk, amely a paksi menetrend szerinti autóbusz-közlekedést igénybevevő utasok minél szélesebb körének elégedettségét vívja ki. Ennek elérését szolgálja többek között a jól megjegyezhető, átlátható, ütemes és integrált menetrend, a különböző településrészek között biztosított kapcsolódás, valamint a helyi személyszállítási igények egyre szélesebb körben történő kielégítése.

2022 szeptemberében minőségirányítási auditon vettünk részt, melynek célja volt annak meghatározása, hogy az irányítási rendszer megfelel-e az rendszertanúsítási kritériumoknak, képes-e biztosítani az alkalmazandó jogszabályoknak, egyéb szabályzóknak valamint a szerződéses követelményeknek való megfelelést, értékelje a rendszer eredményességét, továbbá meghatározza az irányítási rendszer esetleges fejlesztendő területeit.

A minőségirányítási auditra való szakszerű felkészülést az IKOP-3.2.0-15-2021-00040 azonosítószámú projekt keretében elnyert támogatás tette lehetővé.

A sikeres auditálási folyamat eredményeként megszereztük azt a rendszertanúsítványt, mely igazolja, hogy a Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság a lényegi tevékenységei, nevesítve a közszolgáltatási szerződés szerint végzett közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállítás, a különcélú menetrend szerinti helyi személyszállítás, valamint a belföldi különjárat tekintetében az ISO 9001:2015 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.