A Paksi Közlekedési Kft. az alábbiakban tesz eleget az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzített, vele szemben támasztott követelményeknek, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletnek megfelelő formában. Az egységes közadatkereső rendszer mint központi elektronikus jegyzék elérhetősége: www.kozadattar.hu/

Közérdekű adatigényléshez kérjük, használja Társaságunk e célra rendszeresített A közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő űrlapját, melyet kitöltve a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok között található elérhetőségen nyújthat be!

Közzétételi főkategóriák

A vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kötelezően közzéteendő adatok az alábbi három főkategóriába rendezve tekinthetőek meg.