Közzétételi főkategóriák

A vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kötelezően közzéteendő adatok az alábbi három főkategóriába rendezve tekinthetőek meg.

Adat megnevezése Közzététel vagy elérhetősége
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Név: Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Paksi Közlekedési Kft.
Székhely: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Telephely: 7030 Paks, hrsz. 0401/29.
Levelezési cím: 7031 Paks, Pf.: 94.
Telefonszám: +36 75/770-000
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.paksbusz.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Ügyvezető: Tavi Tamás
Telefon: +36 70/645-8194
E-mail: [email protected]
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Felügyelő bizottság: 3 fő

Elnök: Ulbert Sándor
E-mail: [email protected]
Cím: 7030 Paks, Gárdonyi Géza utca 7.

Tag: Dr. Skaliczki Ildikó
E-mail: [email protected]
Cím: 7030 Paks, Vörösmarty utca 18.

Tag: Váli Roland
E-mail: [email protected]
Cím: 7030 Paks, Tavasz utca 11/A
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Tulajdonos:
Paks Város Önkormányzata
Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
Telefon: +36 75/500-500
Zöld szám: +36 80/377-777
Ügyfélfogadási időpontok és online ügyintézés: https://paks.hu/hivatal/ugyfelfogadas/

Felügyeleti Szerv:
Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.
Levelezési cím: 7101 Szekszárd, Pf. 92.
Központi telefonszám: +36 74/505-802
E-mail cím: [email protected]

Felügyeleti szerv:
Építési és Közlekedési Minisztérium
Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály
Piacfelügyeleti és Utasjogi osztály
Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Telefon: +36 1/373-1400
E-mail: [email protected]
Ügyfélfogadás: telefonon egyeztetett időpontban.