OPTI-UP logo

OPTI-UP CE0200713 projekt

Az Európai Unió által társfinanszírozott Interreg pályázati rendszer része a Közép-Európa Program, melynek keretében az OPTI-UP elnevezésű, CE0200713 azonosító számú projektben Társaságunk nettó 189.420,00 EUR összegű, 95%-os intenzitású támogatást nyert el a pályázatban vállalt feladatok megvalósítására. Az elnyert összeg több, mint 70%-a (135.300€) fordítható bérköltség elszámolásra. 

 

Adatok

Projekt címe: A tömegközlekedési hálózatok optimalizálása és környezetbarátabbá tétele várostervezési és adatvezérelt módszerek alkalmazásával

Projekt rövid neve: OPTI-UP

Projekt futamideje: 2024.05.01-2026.10.31

Összköltségvetés: 2.260.985,94 EUR – ebből ERFA-forrás: 1.808.788,75 EUR

 

A projekt összefoglalója:

Az OPTI-UP projekt olyan adatalapú várostervezési módszerek fejlesztését tűzte ki célul, melyek alkalmazásával hatékonyan lehet optimalizálni Közép-Európa kis- és közepes méretű városainak tömegközlekedési hálózatait annak érdekében, hogy az ezeken üzemeltetett közösségi közlekedési szolgáltatás még környezetbarátabbá váljon. A projekt holisztikus szolgáltatástervezési megközelítése abban új, hogy figyelembe veszi a városi szövet funkcionális tagoltsága és a közösségi közlekedés közötti összefüggéseket, illetve valódi adatalapú döntéselőkészítést tesz lehetővé a közlekedési tervezésben.

A projektbe összesen 7 országból érkeznek különböző típusú partnerek, akik között vannak helyi hatóságok, ágazati ügynökségek, közlekedési társaságok és a különféle érdekcsoportok (civil szervezetek, felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek, a helyi vállalkozások). A kitűzött célok elérését biztosítja, hogy sokféle, a közösségi közlekedés szervezésében és üzemeltetésben különféle szerepet betöltő partner adja hozzá saját egyedi perspektíváját, szakértelmét és erőforrásait.

A projekt a következő 6 projektterület számára hoz majd közvetlen hasznot: a horvátországi Eszék, az olaszországi Modena, a magyarországi Paks és Pécs, a csehországi Český Krumlov és a szlovéniai Grosuplje. Ezeken a helyszínen közösen összeállított módszertan alapján közlekedéstervezési mintaprojektek valósulnak meg, melyeknek célja a közösségi közlekedés hosszú távú modellezése és tervezése.

A munka a projektterületek jelenlegi helyzetének elemzésével kezdődik, amely alapot ad a modellek és a közös hálózatoptimalizálási tervek és stratégiák kidolgozásához. Az új, jobban optimalizált közlekedési hálózatok alapján három kísérleti projekt fog megvalósulni az érintett 6 projektterületen.

A legtöbb haszna az érintett városok lakosainak fog származni a projekt eredményeiből, hiszen számukra ez az igénybe vehető szolgáltatások színvonalának növekedését hozza majd. Más célcsoportok (döntéshozók, szakértők és tervezők) is profitálhatnak azonban a végrehajtás során keletkező, jobb tömegközlekedési hálózattervezést és -optimalizálást szolgáló adatvezérelt eszközök és stratégiák további felhasználásán keresztül.

 

Vezető partner:

 • Ernst&Young Advisory Ltd. (HR)

 

Projektpartnerek:

 • Poliedra–research and consultancy centre of Milan’s Polytechnic University (IT)
 • Agency for mobility and local public transport of Modena Inc. (IT)
 • DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (HU)
 • Paksi Közlekedési Kft. (HU)
 • Institut of Traffic and Transport Ljubljana l.l.c. (SI)
 • TU Wien (AT)
 • Institute of Technology and Business in České Budějovice (CZ)
 • Urban Passenger Transport Ltd. Osijek (HR)

 

Társult partnerek

 • PVF Zrt – Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (HU)
 • Paks Város Önkormányzata (HU)
 • Grad Osijek (HR)
 • Comune di Modena (IT)
 • Občina Grosuplje (SI)

Az projekttel kapcsolatos ajánlati felhívások

Státusz Leírás Melléklet Közzététel dátuma Határidő

A projekthez kapcsolódó további információk:

A projekt hivatalos weboldala: https://www.interreg-central.eu/projects/opti-up/

A projekttel kapcsolatos cikkeink:

Ebben a témakörben nem található cikk.