A végéhez közeledik a Paks és a külső településrészek közösségi közlekedése fejlesztésének előkészítését biztosító projekt

Október végéig elkészülnek azok a tanulmányok, dokumentációk, amelyek – sikeres pályázás esetén – Paks városában a Paksi Közlekedési Kft. által megvalósítandó jövőbeli közösségi közlekedési fejlesztéseket készítik elő. A tervek között további új elektromos és hidrogén üzemű buszok beszerzése, valamint korszerű utastájékoztatási rendszer kiépítése is szerepel. Társaságunk korábban nettó 509,2 millió forint vissza nem térítendő forrást nyert IKOP pályázaton erre a célra.

Záró projektmegbeszélést tartottunk telephelyünkön szeptember 29-én arról, hogy milyen beruházásokat kívánunk végrehajtani a jövőben, amennyiben a megvalósítási szakaszra vonatkozóan IKOP Plusz programban benyújtandó pályázati kérelem pozitív elbírálást kap a jelen előkészítő projektben elkészített tanulmányokra alapozva. A megvalósítás finanszírozására a sikeres dokumentációknak köszönhetően jó esélyekkel pályázhatunk.

Az elmúlt fél évben hetente megtartott projektmegbeszéléseken az egyes projektelemeken dolgozó szakértők prezentálták és egyeztették a dokumentációkon való előrehaladásukat, hiszen egy komplex projektről lévén szó, elengedhetetlen az egyes elemek összefüggéseinek vizsgálata. A tervezett fejlesztések megvalósíthatóságát, gazdaságosságát és fenntarthatóságát vizsgálja a részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Sikeresen pályázat esetén a tervezett beruházásokat 2025 végéig kívánjuk megvalósítani.

Az előkészítő projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.10.31.